REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Moje ulubione miejsce w Polsce”

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY DOLINY KARPIA W ZATORZE IM. JANA MATEJKI

2020/21

Regulamin określa zasady uczestnictwa w  zajęciach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki (ROK Zator)

Procedury korzystania z Placu Zabaw „Złota Rybka” w Zatorze

Celem procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania Placu Zabaw „ Złota Rybka” w Zatorze w dobie COVID-19.

Procedury korzystania z Placu Zabaw w Rudzach

Celem procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania Placu Zabaw w Rudzach w dobie COVID-19.

REGULAMIN określający PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE  NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2

Regulamin XV Koncertu na Wiersze Zator 20202

Regulamin Festiwalu Tańca Zator 2020.

Regulamin KOnkursu plastycznego "Mama w moich oczach"

XV PRZEGLĄD PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH ZATOR 2020. Tu znajdziesz regulamin o raz kartę uczestnictwa.

Festiwal Tańca Zator 2020. Karta uczestnictwa do pobrania w formacie pdf oraz doc. Oświadczenie RODO do pobrania w formacie pdf oraz doc.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY DOLINY KARPIA W ZATORZE IM. JANA MATEJKI

2019/20

Regulamin określa zasady uczestnictwa w  zajęciach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki (ROK Zator)