Jeśli tylko jest to możliwe, to w naszej działaności sięgamy po pieniądze z zewnątrz. Ciekawy pomysł, dobrze napisany projekt, pozytywna ocena i już możemy się cieszyć kolejnymi kulturalnymi wydarzeniami. Zachęcamy do zapoznania się z listą już zrealizowanych projektów.

 • „Scrabble dla wszystkich”- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu „Równać szanse-2005”
 • „Opracowanie folderu Szlak Atrakcji Turystycznych „Doliny Karpia”, Województwo Małopolskie w ramach zadania publicznego Małopolska Gościnna
 • „Promocja Karpia Zatorskiego – Święto Karpia 2007” Fundacja Fundusz Współpracy w ramach programu AgroSmak 2
 • „Akademia Młodego Animatora”- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • „Święto Karpia” - Województwo Małopolskie w ramach programu „Małopolska, nasz region, naszą szansą”
 • „Skarby Zatorszczyzny- tradycja i współczesność w Dolinie Karpia”- zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
 • „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego w miejscowości Graboszyce gmina Zator” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
 • „Święto Karpia” - Województwo Małopolskie w ramach programu „Małopolska, nasz region, naszą szansą”
 • Remont Kopca Grunwald polegający na odnowie pomnika wraz z remontem i utwardzeniem terenu wokół kopca, w Palczowicach, PROW na lata 2007-2013
 • „Obchody Roku Chopinowskiego w Zatorze” w ramach konkursu ofert „Chopin wśród Małopolan”,  zadanie publiczne Województwa Małopolskiego
 • Festiwal- Tradycja i współczesność w Dolinie Karpia”, Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • Festiwal Małopolska Wielu Kultur, MRPO na lata 2007-2013
 • „Święto Karpia” - Województwo Małopolskie w ramach programu „Małopolska, nasz region, naszą szansą”
 • ARTDolina -  Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • „Krakowiaczek jeden miał karpików siedem”, Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • „Dęciaki w młynie”,  Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • „Święto Karpia” - Województwo Małopolskie w ramach programu „Małopolska, nasz region, naszą szansą”
 • Zatorski karp na Świątecznym stole -  Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • Przewodnik rodzinny „Zator zostaniesz tu dłużej” Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • Plenerowa Galeria artystów i rękodzielników Doliny Karpia -  Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • Dolina Karpia w czasie i przestrzeni, stworzenie innowacyjnych materiałów fotograficzno-filmowych  promujących Dolinę Karpia -  Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych o Gminie Zator z uwzględnieniem rzek , potoków i zbiorników wodnych oraz atrakcji turystycznych, kulturalnych i przewodniczych w ich sąsiedztwie – Małe Projekty PROW na lata 2007-2013
 • Polsko-Słowackie inspiracje folkowe -tradycja i współczesność, Euroregion Beskidy
 • „Zator – Karpiowy Gród dawniej i dziś”- 725 lat Zatora, w ramach  programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020