Zapraszamy na zajęcia z animatorami sportu na obiekcie sportowym Orlik w Palczowicach 

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że uruchomione zostały zajęcia dla mieszkańców miasta i gminy z animatorami sportu na obiekcie sportowym Orlik w Palczowicach.

Zajęcia prowadzone będą do 30 listopada 2018r. odpowiednio:

W czasie trwania zajęć lekcyjnych roku szkolnego:

  1. zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu Gminy Zator: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.
  2. zajęcia sportowe z Animatorami Orlika: poniedziałek - piątek w godz. 16.00 – 20.00, w sobotę w godz. 12:00 – 19:00, a w niedzielę w godz.: 14.00 – 19.00.
  3. w pozostałych wolnych terminach tj. w poniedziałek - piątek w godz. 15:00 - 16:00; godz. 20:00 - 22:00, w sobotę w godz. 8:00 - 12:00; godz. 19:00 - 22:00

oraz w niedzielę w godz. 8:00 - 14:00; godz. 19:00 -  22:00 obiekt udostępniany do indywidualnego uzgodnienia z Zarządcą obiektu. 

W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, przygotowany przez Zarządcę w uzgodnieniu z dyrektorami szkół z terenu Gminy Zator.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzież na organizowane zajęcia sportowe z animatorami orlika oraz do aktywnego korzystania z obiektu sportowego.

Informujemy, że Zarządcą obiektu Orlik w Palczowicach jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, do którego należy się zwracać w sprawach organizacyjnych. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 33 841 21 66.

Mariusz Makuch
Burmistrz Zatora

Kompleks boisk sportowych w Palczowicach w Gminie Zator
Inwestycja współfinansowana w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Zator

Regulamin Orlika