Regionalny Ośrodek Kultury realizuje obecnie kilka ważnych projektów kulturalnych.

  • „Zatorskie Królestwo Karpia” - Uroczyste obchody Święta Miasta, w ramach  programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
  • „Zorganizowanie wydarzenia edukacyjno-artystycznego pod nazwą Dolina Karpia zaklęta w sztuce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach projektu grantowego