Klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności

prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze

(dla czytelników biblioteki, użytkowników, uczestników wydarzeń kulturalnych, konkursów, zajęć cyklicznych i innych)

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:
 2. a) tel. +48 (33) 8412 166
 3. b) mail: sekretariat@rokzator.pl
 4. 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. ROK będzie pobierać i przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie do celu i podstawy prawnej:
 6. a) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - na podstawie wyrażonej zgody w celu:
 7. - zgłoszenia wzięcia udziału w konkursie, wydarzeniu kulturalnym, turnieju, a także zajęć cyklicznych prowadzonych, czy zapisu do biblioteki itp.;
 8. - publikacji wizerunku;
 9. - przekazywania informacji o działalności ROK w tym biblioteki;
 10. Każdorazowo przy pobieraniu zgody będą Państwo informowani o celu i rodzaju pobieranych danych, a także komu Państwo wyrażają zgodę i w jakim zakresie.
 11. b) art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia – na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu:
 12. - realizacji zadań wynikających ze statutu Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 13. -korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.
 14. - dokumentowania prowadzonej działalności przez ROK w tym przez bibliotekę oraz przetwarzanie w celach archiwalnych;
 15. - realizacji zadań statutowych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów, występów, a także organizacją wycieczek, imprez o charakterze kulturalnym, koncertów i innych) i innych prawnych obowiązków w tym umownych;
 16. - dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;
 17. - prowadzenie statystyk dotyczących korzystania ze zbiorów biblioteki;
 18. - weryfikacji sposobu korzystania z multimediów biblioteki – komputery, Internet (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych biblioteki oraz w celu wykrywania działań niezgodnych z prawem;
 19. c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w celu:
 20. - powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania, czy możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze;
 21. - zagwarantowania bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie należącym do ROK – Centrum Aktywacji Zawodowej w Zatorze oraz      w celu ochrony mienia poprzez prowadzony system monitoringu wizyjnego;
 22. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością biblioteki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, czy uczestnictwa w prowadzonych przez bibliotekę konkursach, turniejach, czy innych formach związanych przedsięwzięć związanych z działalnością kulturową biblioteki.
 23. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
 24. a)  pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz dokonano wypożyczenia oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty (pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony);
 25. b) przez okres roku czasu od daty, kiedy odnotowano korzystanie z Internetu biblioteki;
 26. c) przez okres dokumentowania działalności ROK w tym biblioteki w celach archiwalnych zgodnie z kategorią archiwalną;
 27. d) do czasu wyrażonej zgody, a w przypadku jej wycofania przez okres 5 lat od daty jej wycofania do celu ewentualnego dochodzenia roszczeń;
 28. e) przez system monitoringu wizyjnego do czasu ok. 30 dni (w zależności od wielkości nagrań) lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa z wykorzystaniem nagrania z monitoringu jako dowodu w sprawie. 
 29. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami będą pracownicy administratora, czy osoby delegowane do ROK w celu realizacji zadań związanych z działalnością podmiotu (np. komisje konkursowe). Odbiorcami danych Państwa mogą też być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania – np. firmy outsourcingowe – audytowe.
 30. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 31. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu w tym podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.
 32. Mają Państwo prawo do: ochrony swoich (również dzieci) danych osobowych, prawo do  informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych. Ponadto macie Państwo prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. Niektóre                z tych praw mogą podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów prawa.
 33. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie wysyłając je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy administratora.
 34. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.