grupa Nadskawie wernisaż galeria szklana rok zator

Do końca kwietnia oglądać można w naszej "Szklanej" prace twórców z grupy NADSKAWIE. W piątek (5 kwietnia) zaprosiliśmy Was na wernisaż.

Prace zgromadzone w Galerii Szklanej to twórczość kolejnego pokolenia artystów, wyrosłych na gruncie beskidzkiego regionalizmu  Ziemi Wadowickiej. Zapoczątkował go w 1922 roku Emil Zegadłowicz, tworząc Zbór Poetów w Beskidzie "Czartak", który z czasem stał się ruchem kulturowym o określonym programie. Dzisiaj Grupę Nadskawie tworzą artyści, których formalna edukacja przebiegała  już w czasach III RP.  To czwarte pokolenie  artystów jest naturalną kontynuacją  tradycji kulturalnych regionu. Prezentują  twórczość dojrzałą, kreatywnie pogodną, skonkretyzowaną w formie, środkach i treści; twórczość postrzeganą emocjonalnie, dającą satysfakcję wrażliwości estetycznej odbiorcy. Obok mnogości nurtów we współczesnym malarstwie, tworzą galerię estetycznego spokoju i kolorytu prowincji: wsi i miasteczek, beskidzkich lasów bukowych, upalnych, żniwnych pejzaży  i ludzi.