Kalendarz wydarzeń

Pracownia plastyczna „Mali twórcy” dzieci w wieku 3-4 lat

Pracownia plastyczna „Mali twórcy” –  zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, malowanie, de coupaqe, papieroplastyka oraz różnorodne modyfikowane techniki plastyczne, 

prowadzą: Małgorzata Płonka, Anna Momot, Karolina Pala, Karolina Kuśpik 

Miejsce ROK Zator