Dziennikarstwo i świat mediów

poznawanie gatunków dziennikarskich, analiza materiałów informacyjnych, poznawanie pracy redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych, możliwość publikacji w „Życiu Zatora”

Raz w miesiącu wg harmonogramu

Prowadzi Łukasz Dziedzic