Klauzula informacyjna do wniosków realizacji praw osób

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

  • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:
  • a) tel. +48 (33) 8412 166
  • b) mail: sekretariat@rokzator.pl
  • 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana danych osobowe są przetwarzane w związku z nadesłanym wnioskiem dotyczącym realizacji Pani/Pana praw wynikających m. in. z rozporządzenia, W tym celu koniecznym jest zweryfikowanie osoby, której dane dotyczą, aby administrator mógł spełnić wobec niej żądanie. Natomiast podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1a Rozporządzenia) na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z administratorem i/lub IOD (przesłanie danych) w celu realizacji praw osób.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw  z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe podane we wniosku i w związku z nawiązaniem kontaktu z podmiotem będą przechowywane przez okres 5 lat w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń.

8.Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  • powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
  • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;

9. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie wysyłając je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy administratora.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.