Za nami spotkania warsztatowe w ramach pleneru malarskiego i fotograficznego "Polsko-słowackie tradycje: wierzenia i legendy".

Działania odbywają się w ramach projektu „Polsko-słowackie tradycje: wierzenia i legendy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.