Regulamin konkursu plastycznego „W krainie Świętego Mikołaja”

Regulamin konkursu plastycznego „W krainie Świętego Mikołaja”

 

 

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze 

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku  przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Zator oraz dzieci spoza gminy, które uczęszczają na zajęcia do Regionalnego Ośrodka Kultury

Cele konkursu:

 

  1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci
  2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych technik plastycznych
  3. Popularyzowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 

Założenia organizacyjne:

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym: (3-4 lata) oraz (5 – 6lat), szkolnym: klasy I-III oraz IV-VI.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej nieopublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. Zgłaszając się uczestnik musi wypełnić formularz na stronie rokzator.pl podając niezbędne dane oraz złożyć podpisaną ( imię nazwisko, wiek, klasa) pracę w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze.
  3. Praca powinna być wykonana na kartce w formacie A4 lub A3, praca płaska lub z elementami przestrzennymi, dowolną techniką: rysunek kredkami, pastelami (olejnymi lub suchymi), techniki malarskie (farby plakatowe, tempera, akwarela, akryl), wydzieranka, wyklejanka, kolaż.

 

Warunki Konkursu:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) przedszkole (3,4-latki)

b)przedszkole(5,6-latki)

            c) klasy I-III

            d) klasy IV-VI

2. Ostateczny termin złożenia prac: 1 grudnia 2020, do godz.16.00 w ROK Zator

 

Zasady przyznawania nagród: 

 

  1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
  2. Kryteria oceny:  zgodność pracy z tematyką, estetyka i wykonanie pracy, ogólny wyraz artystyczny
  3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 4 grudnia 2020. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie rokzator.pl 
  4. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy 

Regulamin w formacie pdf do pobrania tutaj.