REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY DOLINY KARPIA W ZATORZE IM. JANA MATEJKI

2020/21

Regulamin określa zasady uczestnictwa w  zajęciach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki (ROK Zator)


I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki (ROK Zator):
a) zapoznanie się i akceptacja  niniejszego regulaminu 

b) zapoznanie się i akceptacja REGULAMINU określającego PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE  

NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2
c) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna: u prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie ROK Zator 

d) wypełnienie karty uczestnictwa ( w tym podpisanie znajomości regulaminu) i oświadczeń związanych z koronawirusem SARS.CoV2
e) terminowe uiszczanie opłat za zajęcia


II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez ROK Zator poniższy cennik
2. Opłaty:

Klub artystyczny:

Pracownia plastyczna „Mali twórcy” –  zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z podziałem na  grupy wiekowe, warsztaty z ceramiki artystycznej i użytkowej, malarstwo, rysunek, gips, papieroplastyka, grafika – z użyciem prasy graficznej, różnorodne modyfikowane techniki plastyczne;

Studio tańca- dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i dla młodzieży;

Kółko muzyczne- gitara, zajęcia nauki gry na instrumencie w małych grupach z podziałem na początkujących i zaawansowanych, pozwalające na zdobywanie nowych umiejętności oraz rozwijaniu posiadanych; 

Kółko wokalne – zajęcia wokalne w odpowiednich grupach wiekowych obejmujące emisję głosu i interpretację wokalną tekstów muzycznych:

Grupa teatralna – warsztaty teatralne  w zakresie ruchu scenicznego, interpretacji teksów, ćwiczenie dykcji i przygotowanie przedstawienia;

Klub szachowy 

 

uwaga: opłata członkowska w klubie wynosi 25 zł miesięcznie i uprawnia do korzystania z jednej formy wyżej wymienionych zajęć grupowych, za każde dodatkowe zajęcia obowiazuje dopłata 5 zł

 

Zajęcia indywidualne:

 • Muzykogranie - lekcje indywidualne gry na instrumentach: perkusja, gitara, pianino, keyboard, skrzypce, opłata: 35 zł za każdą godzinę lekcyjną

Warsztaty:

 • Akademia rysunku – zajęcia dla  młodzieży (od 13 r.ż) mające na celu poznanie technik rysunkowych i malarskich, operowanie podstawowymi narzędziami plastycznymi oraz poznanie znaczenia słów: kompozycja, światłocień, perspektywa, proporcje, itp., tworzenie wielu prac w oparciu o zdobytą wiedzę; zajęcia dwa razy w miesiącu, opłata 50 zł
 • Muzyczne poranki – zajęcia muzyczne dla grup przedszkolnych,  wg harmonogramu, bezpłatnie
 • „Sztuka w ROK-u” – warsztaty plastyczne dla dzieci, wg harmonogramu, bezpłatnie ( w przypadku drogich materiałów może być wprowadzona opłata wdł. indywidualnej kalkulacji)
 • Spotkania z Filharmonią – audycje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez muzyków Filharmonii w Krakowie,  wg harmonogramu, bezpłatnie
 • Bajkowisko dla przedszkolaków,  wg harmonogramu, bezpłatnie
 • Mała Akademia Ceramiki, warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku szkolnym, poznanie technik sztuki ceramicznej – modelowanie, zdobienie, a następnie wykonywanie własnych prac ceramicznych, zajęcia dwa razy w miesiącu, opłata miesięczna 30 zł
 • Mali majsterkowicze- zajęcia dzieci w wieku szkolnym, własnoręczne wykonywanie ciekawych przedmiotów, zajęcia raz w miesiącu, opłata miesięczna  uzależniona będzie od potrzebnych materiałów

Zatorski Uniwersytet Dziecięcy:

 • Grupowe warsztaty z robotyki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym–  roboty budowane są w oparciu o klocki Lego WeDo i Lego Mindstorms uczestnicy będą  poznawać tajniki mechaniki, informatyki oraz innych dziedzin naukowych poprzez zabawę, opłata za semestr wdł harmonogramu godzin, płatne w RoboTim

Laboratorium Młodego Naukowca dla dzieci wieku od 6 do 13 lat -zajęcia dla wszystkich ciekawych świata dzieci, które chciałyby poszerzyć swoje horyzonty. W trakcie zajęć będzie można poznać różne zjawiska z dziedziny chemii i fizyki i przekonać się, że bycie naukowcem jest cool. opłata za semestr wdł harmonogramu godzin, płatne w RoboTim

Podstawy Tworzenia Gier - opłata za semestr wdł harmonogramu godzin, płatne w RoboTim

Formacje i zespoły:

 • Orkiestra Dęta – sekcja młodzieżowa, bezpłatnie, dodatkowe lekcje gry na instrumentach dętych wgł harmonogramu, płatne w kwocie zależnej od formy zajęć
 • AMA- Akademia Młodego Animatora, animacja kulturalna i organizacja imprez, bezpłatnie
 • ROKVitaNews – zajęcia dla dzieci prowadzone przez dziennikarzy portalu „Kulturalny Powiat”, bezpłatnie

 

DLA DOROSŁYCH

 • Cafe Art- otwarte warsztaty artystyczne, malowanie na szkle, materiale, de coupaqe, batik, papieroplastyka, techniki łączone, warsztaty dwa razy w miesiącu, koszt pojedynczych zajęć 15 zł, opłata miesięczna 30 zł,
 • Kuchnia mistrza„Słodko i słono”, warsztaty kulinarne dla dorosłych,opłata za spotkanie 25 zł
 • Akademia Ceramiki – warsztaty ceramiczne dla młodzieży i dorosłych: poznanie technik sztuki ceramicznej – modelowanie, zdobienie, szkliwienie, angobowanie a następnie wykonywanie własnych prac ceramicznych, zajęcia dwa razy w miesiącu, koszt podstawowych  pojedynczych zajęć 20 zł, opłata miesięczna 40 zł, przy dodatkowych wyrobach ceramicznych obowiązuje dopłata w zależności od zużytego materiału,
 • W modnym stylu – kreatywne warsztaty dla młodzieży i dorosłych, tworzenie ubrań, ozdób, zajęcia raz w miesiącu, opłata miesięczna  uzależniona będzie od potrzebnych materiałów
 • Indywidualne lekcje gry na instrumentach: perkusja, gitara, pianino, keyboard, skrzypce, opłata za każdą godzinę lekcyjną 35 zł
 • MIX Latino Fun dla starszej młodzieży i dorosłych- zajęcia taneczne, gorące latynoskie rytmy, moc tańca i ruchu, opłata miesięczna 30 zł 
 • Aerobik – ćwiczenia aerobowe, gimnastyka dla pań, układy taneczne, zakres ćwiczeń dostosowany do potrzeb grupy, opłata miesięczna 30 zł 
 • Gimnastyka dla dorosłych, zajęcia gimnastyczne rozciągające i wzmacniające wybrane partie mięśni, opłata miesięczna 30 zł 
 • Zespół „Podolszanka”,opracowywanie utworów ludowych, przygotowywanie prezentacji muzycznych, bezpłatnie
 • Orkiestra Dęta - próba, przygotowywanie utworów muzycznych, bezpłatnie  
 • Uniwersytet III wieku, spotkania, slajdowiska, wykłady, filmy, warsztaty, zajęcia dwa razy w miesiącu, bezpłatnie (koszt warsztatów wyjazdowych częściowo lub w całości pokrywają uczestnicy)

Warsztaty rodzinne

 • Kreatywna mama - warsztaty rękodzielnicze dla mam z dziećmi (0-3 r.ż.), dzieci w tym czasie bawią się pod opieką instruktorów, zajęcia w godzinach porannych raz w miesiącu, koszt warsztatów zależny będzie od formy wykonywanych prac i zakupionych do tego materiałów
 • Muzykujące brzdące -  zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci wraz z rodzicami (dziadkami), śpiewanki, pokazywanki, muzyczne wyliczanki..., zajęcia w godzinach porannych raz w miesiącu, koszt 10 zł
 • Malinowa Kuchnia Malucha - warsztaty kulinarnie dla dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami, zajęcia raz w miesiącu, koszt 15 zł
 • ROKoteka gier planszowych, doskonała zabawa dla wszystkich, rozwój wyobraźni i logicznego myślenia, bezpłatnie

W terenie:

w Domu Ludowym w Podolszu:

 • Zajęcia świetlicowe  dla dzieci szkolnych i młodzieży- bezpłatnie, (w przypadku zajęć plastycznych  jeśli uczestnicy wyrażą zgodę na użycie drogich materiałów (glina, szkliwo) będzie konieczność jednorazowej dopłaty wdł. kalkulacji kosztów ) 

w Domu Ludowym w Graboszycach:

 • Zajęcia świetlicowe szkolnych dla dzieci i młodzieży- bezpłatnie, (w przypadku zajęć plastycznych  jeśli uczestnicy wyrażą zgodę na użycie drogich materiałów (glina, szkliwo) będzie konieczność jednorazowej dopłaty wdł. kalkulacji kosztów ) 

w Domu Ludowym w Palczowicach:

 • Zajęcia świetlicowe dla dzieci szkolnych i młodzieży – bezpłatnie, (w przypadku zajęć plastycznych  jeśli uczestnicy wyrażą zgodę na użycie drogich materiałów (glina, szkliwo) będzie konieczność jednorazowej dopłaty wdł. kalkulacji kosztów ) 

Dom Ludowy w Rudzach:

 • Zajęcia świetlicowe - dla dzieci szkolnych i młodzieży – bezpłatnie (w przypadku zajęć plastycznych  jeśli uczestnicy wyrażą zgodę na użycie drogich materiałów (glina, szkliwo) będzie konieczność jednorazowej dopłaty wdł. kalkulacji kosztów ) 

Świetlica w Łowiczkach:

 • Zajęcia świetlicowe - dla dzieci szkolnych i młodzieży – bezpłatnie (w przypadku zajęć plastycznych  jeśli uczestnicy wyrażą zgodę na użycie drogich materiałów (glina, szkliwo) będzie konieczność jednorazowej dopłaty wdł. kalkulacji kosztów ) 

Świetlica w Smolicach:

 • Zajęcia świetlicowe - dla dzieci szkolnych i młodzieży – bezpłatnie (w przypadku zajęć plastycznych  jeśli uczestnicy wyrażą zgodę na użycie drogich materiałów (glina, szkliwo) będzie konieczność jednorazowej dopłaty wdł. kalkulacji kosztów ) 

Dom Kultury w Trzebieńczycach:

Zajęcia świetlicowe - dla dzieci szkolnych i młodzieży – bezpłatnie (w przypadku zajęć plastycznych  jeśli uczestnicy wyrażą zgodę na użycie drogich materiałów (glina, szkliwo) będzie konieczność jednorazowej dopłaty wdł. kalkulacji kosztów ) 


3. Opłaty gotówką lub kartą, można dokonywać w kasie ROK Zator 

- poniedziałek:  8.30-16.30

- wtorek:           8.30-16.30

- środa:             8.30-16.30

- czwartek:       8.30-16.30

- piątek:            8.00-16.30

lub przelewem na konto w BS Spółdzielczym w Zatorze na numer: 13 8136 0000 0011 4765 2000 0010
 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona)

4. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć, lub na liście uczestników warsztatów.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszej publikacji informacji na  FB czy stronie internetowej ROK Zator, w przypadku lekcji indywidualnych powiadomienie telefoniczne w tym sms. 


IV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. W przypadku dzieci do 7 roku życia Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach.
2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek ROK Zator
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik dyżurny ROK Zator.
10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub pracownika ROK Zator.

12. W okresie pandemii obowiązują wszystkie zapisy zawarte w  REGULAMINIE określającym PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ZATORZE  NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2


V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Uczestnictwo w w/w zajęciach, warsztatach  jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, w tym również wyrażeniem zgody, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 880 z późn. zm.). na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji ROK Zator oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji w/w zajęć, warsztatów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze.  Szczegółowe informacje związane z ochroną danych znajdują się na stronie internetowej: www.rokzator.pl/rodo
2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez ROK Zator  poza budynkiem:

- w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, rynek, park... ), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna

- zajęcia wyjazdowe ,występy , koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna

 

Regulamin do pobrania tutaj