Kalendarz wydarzeń

Wakacyjne wędrówki po Gliwicach

„Wakacyjne wędrówki po Gliwicach”, zwiedzanie Oddziału Odlewnictwa Artystycznego z rzeźbami z XIX w. z żeliwa i brązu, Radiostacja Gliwicka - prowokacja gliwicka pretekstem dla Hitlera do ataku na Polskę w 1939 r., rejs stateczkiem po Kanale Gliwickim (Marina Gliwice-Śluza Łabędy-Kanał Gliwicki obok Huty Łabędy-Śluza-Marina), gliwicki rynek i jego zabytki - średniowieczny układ, dlaczego Neptun?, Willa Caro, kościół Wszystkich Świętych, Zamek Piastowski, cena 70 zł dla UTW, pozostali 80 zł, zapisy do 13 lipca. Wyjazd godz. 7.50, zbiórka przy kościele w Zatorze.

Miejsce Gliwice