Kalendarz wydarzeń

Z tamtych lat - andrzejki z CZARNĄ RĘKAWICZKĄ

spektakl pt. „ Z czego się śmiejecie, sami z siebie się śmiejecie” kabaret Czarna Rękawiczka UTW przy Oświęcimskim Centrum Kultury, biesiada, cena biletu 20 zł (słuchacze zatorskiego  UTW 10 zł)

Miejsce ROK ZATOR