Kalendarz wydarzeń

Pracownia Plastyczna MALI TWÓRCY grupa 3-4 lat

Grupowe zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, malowanie, de coupage, papieroplastyka, inne techniki plastyczne. Prowadzą: Anna Momot, Karolina Pala, Małgorzata Płonka i Angelika Kubas

Na zajęcia przynosimy kartkę A4 w kolorze czarnym, klej i nożyczki

Miejsce ROK ZATOR