Zatorska Orkiestra Dęta wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Cyryla i Metodego w partnerskiej miejscowości Terchova na Słowacji.

Koncert orkiestry odbył się w ramach projektu „Polsko-słowackie tradycje: wierzenia i legendy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. Na scenie muzycy wykonali m.in. znane i lubiane utwory  z gatunku muzyki rozrywkowej. Podczas koncertu MUZIKA NÁS SPÁJA wystąpili także ZBOJBAND, HAŠTRLE, SZUŠ Akadémia muzika Terchová  i inni. W trakcie wizyty w Terchovej uczestnicy delegacji wzięli udział także w wycieczce przyrodniczo – krajobrazowej ukazującej piękno pasma górskiego Mała Fatra.

Fotogaleria z uroczystości dostępna też pod linkiem

https://www.terchova.sk/podujatia/cyrilometodske-dni/2021/fotoreport-z-cyrilometodskych-dni-2021