Publiczna Biblioteka w Zatorze oraz jej placówki filialne w Podolszu i w Rudzach wznawiają swoją działalność z dniem 5 maja 2020 r. w dotychczasowych godzinach pracy z wyłączeniem sobót.

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa naszych Czytelników, oraz usprawnienia przepływu Użytkowników bibliotek proponujemy telefoniczne zamawianie konkretnych pozycji książkowych , które wcześniej zarezerwowane będą czekały na odbiór w ustalonym wspólnie z Czytelnikiem terminie.

Prosimy o zapoznanie się z „Procedurami korzystania ze zbiorów Publicznej Biblioteki
w Zatorze oraz jej placówek filialnych po uchyleniu zakazu działalności bibliotek”
i dostosowanie się do zawartych w niej wytycznych.

PROCEDURY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI
W ZATORZE ORAZ JEJ PLACÓWEK
FILIALNYCH PO UCHYLENIU ZAKAZU DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK

1. Publiczna Biblioteka w Zatorze oraz jej placówki filialne w Podolszu i Rudzach uruchamiają jedynie wypożyczalnie dla użytkowników, bez możliwości wolnego dostępu do katalogów kartkowych, księgozbiorów i czasopism.
2. Zamknięte w w/w placówkach pozostają czytelnie i kąciki czytelnicze.
3. Do odwołania nie wykonuje się usług poligraficznych
4. W lokalu Publicznej Biblioteki w Zatorze oraz jej placówce filialnej w Rudzach może przebywać jednocześnie 4 użytkowników, w placówce filialnej w Podolszu – 3 użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania minimalnej 2 metrowej odległości między kolejnymi osobami. Pozostałe osoby oczekujące na możliwość skorzystania ze zbiorów bibliotecznych oczekują na wejście poza lokalem bibliotecznym. Komunikat dotyczący ilości użytkowników i zachowania minimalnej odległości zostanie zamieszczony w każdej z bibliotek w widocznym miejscu.
5. Wprowadza się obowiązek skutecznego osłonięcia nosa i ust użytkowników i pracowników na terenie lokalu bibliotecznego poprzez założenie maseczki ochronnej.
6. Punkt zwrotu materiałów bibliotecznych usytuowany będzie na I piętrze przed właściwym wejściem do lokalów bibliotecznych w Zatorze i w Rudzach oraz na parterze przy wejściu do lokalu bibliotecznego w Podolszu.
7. Zwrócone materiały biblioteczne zostaną odłożone na okres 14 dni na wydzielone, wyizolowane miejsca (np. regały), oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostaną włączone do użytkowania. Bibliotekarz przy kontakcie ze zwróconymi egzemplarzami bezwzględnie stosuje rękawiczki.
8. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem ustawione zostaną przesłony ochronne z pleksi. Pracownik będzie wyposażony w rękawiczki ochronne, maskę lub przyłbicę.
9. Przed punktem kontaktu użytkownika z bibliotekarzem usytuowany zostanie kontener na zwracane materiały biblioteczne oraz stanowisko do dezynfekcji rąk.
10. Bibliotekarz wypożycza użytkownikowi materiały biblioteczne podając je w nieskażonych rękawicach ochronnych
11. W lokalach bibliotecznych należy dezynfekować kontenery na zwracane materiały biblioteczne, klamki, klawiatury, telefony, wyłączniki światła, barierki ochronne oraz inne powierzchnie lub elementy wyposażenia często używane.
12. Zużyte, skażone rękawiczki ochronne oraz maseczki należy wrzucać do oznaczonego kosza, które następnie odpowiednio zabezpieczone umieścić w kontenerze na odpady komunalne.
13. W każdym lokalu bibliotecznym, w widocznym miejscu przestrzeni dla czytelników należy umieścić instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych zalecane przez GIS.
14. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników biblioteki należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.